Denumire: Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol

Acronim EUAGRO

Numărul de referință: 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT

Data de începere: 16 octombrie 2019

Durată: 24 Luni

Instituția beneficiară Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM)

Proiectul EUAGRO promovează activitățile de informare și diseminare a cunoștințelor referitoare la Uniunea Europeană și mecanismele acesteia în domeniul agricol.

Project objectives:

1. Sporirea cunoștințelor și creșterea nivelului de familiarizare a domeniilor legate de triunghiul cunoașterii, organizarea societății civile cu privire la politicile UE, în general, și legate de Republica Moldova, cu accentul principal pe politica agricolă și mecanismele EU către RM;
2. Încurajarea cooperării între mediul academic, factorii de decizie, societatea civilă și tinerii în ceea ce privește politicile UE, cu accentul principal pe sectorul agricol;
3. Proiectarea oportunităților, realizărilor și obstacolelor proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV);
4. Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la progresul obținut de Republica Moldova în cadrul OMC prin semnarea Acordului de asociere (AA);
5. Integrarea al căror program de studiu nu este legat de aspectele UE și creșterea înțelegerii procesului de integrare a Moldovei în spațiul UE din cadrul PEV și EaP, AA prin realizarea seminarelor de formare interuniversitară;
6. Promovarea implicării într-un dialog de politici publice în ceea ce privește integrarea agricolă a produselor românești pe piața UE;
7. Îmbunătățirea înțelegerii problemelor și dezvoltării actuale a politicilor UE cu accentul principal pe politica agricolă și mecanismele acesteia legate de Republica Moldova.