Proiectul EUAGRO va fi implementat într-o perioadă de 2 ani, începând cu octombrie 2019 și se va încheia la sfârșitul lunii octombrie, anul 2021. Pe durata desfășurării proiectului sunt planificate organizarea unui set de activități de cercetare, educație, diseminare, sensibilizare, dintre care:

  • Patru seminare “Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor UE în Republica Moldova”;
  • Masa rotundă “Acordul de asociere UE-Moldova: etapele prevăzute”;
  • Atelierul de lucru internațional “Aspectele legale ale politicii agricole europene și rolul produselor agricole în relația comercială dintre UE și Republica Moldova”;
  • Conferința “Perspective și realizări în cadrul integrării europene a Republicii Moldova”;
  • Cercetare “Efectele migranților repatriați asupra dezvoltării rurale și agricole”.

Activități