Centrul de studii europene „EUroSTUDIES”

Universitatea Agrară de Stat

str. Mircești 42, MD-2049 Chișinău, Republica Moldova

 

Coordonatorul academic:

Prof. Elena SIMCIUC
Director al Centrului pentru studii Europene „EUroSTUDIES”
Email: simciuc.elena@gmail.com