Cen­trul de studii europene „EUroSTUD­IES”

Uni­ver­si­tatea Agrară de Stat

str. Mircești 42, MD-2049 Chișinău, Repub­li­ca Moldova

 

Coor­do­na­torul academic:

Prof. Ele­na SIMCIUC
Direc­tor al Cen­tru­lui pen­tru studii Europene „EUroSTUD­IES”
Email: simciuc.elena@gmail.com