Seminare „Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

De pe 1 până pe 10 iunie 2021, în cadrul proiectului Nr. 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT: Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova, cu accent pe sectorul agricol, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a organizat seminare pe tema:  „Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova” in Cahul, Chișinău, Comrat, Bălți, la care au participat mai mult de 130 de personae în online și offline format, însă marea parte s-au implicat in format offline, ceea ce arată cât de mult li este dor tuturor de evenimente în realitate.

Speakeri la seminare au fost E. Simciuc, R. Khachatryan, L. Pădureac and N. Zamfir.

Seminarele au foat organizate ținând cont de insuficiența activităților de înțelegere, informare și suport pentru participanții interesați în politicile UE față de Moldova, cu accent pe aspectele de agricultură și dezvoltare rurală.

Obiective:     

  • Promovarea și consolidarea înțelegerii și conștientizării studenților, cercetătorilor din zonele rurale și locale cu privire la Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul Estic, Acordul de Asociere UE- Republica  Moldova, cu accent pe politicile de agricultură și dezvoltare rurală, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova în 2030” cu prioritățile naționale în domeniul Protecției Mediului.
  • Informarea și sensibilizarea reprezentanților asociațiilor studențești, tinerilor, tinerilor lideri, organizațiilor neguvernamentale la nivel regional și local cu privire la importanța Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul Estic pentru dezvoltarea țării și promovarea implicării acestora în dialogul de politici în comunitățile lor locale.
  • Discutarea și analiza oportunităților programului de acțiune Jean Monnet, politicii UE în domeniul învățământului superior și domeniul cercetărilor, analiza asigurării calității și funcționării instituțiilor de învățământ UE / mobilităților.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană – Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură – în cadrul Programului Erasmus+.