Prezentarea video a proiectului ”Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol”

Proiectul EUAGRO promovează activitățile de informare și diseminare a cunoștințelor referitoare la Uniunea Europeană și mecanismele acesteia în domeniul agricol.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Sporirea cunoștințelor și creșterea nivelului de familiarizare a domeniilor legate de triunghiul cunoașterii, organizarea societății civile cu privire la politicile UE, în general, și legate de Republica Moldova, cu accentul principal pe politica agricolă și mecanismele EU către RM;
2. Încurajarea cooperării între mediul academic, factorii de decizie, societatea civilă și tinerii în ceea ce privește politicile UE, cu accentul principal pe sectorul agricol;
3. Proiectarea oportunităților, realizărilor și obstacolelor proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV);
4. Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la progresul obținut de Republica Moldova în cadrul OMC prin semnarea Acordului de asociere (AA);
5. Integrarea al căror program de studiu nu este legat de aspectele UE și creșterea înțelegerii procesului de integrare a Moldovei în spațiul UE din cadrul PEV și EaP, AA prin realizarea seminarelor de formare interuniversitară;

Puteți vizualiza prezentarea video a proiectului aici.